MENU
 1. BORANG B NOTIS PEMBERITAHUAN MEMULAKAN KERJA TANAH
 2. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PROSES PENGELUARAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC)
 3. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN SIJIL LAYAK MENDUDUKI BANGUNAN (CFO)
 4. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BAGI JABATAN TEKNIKAL DALAMAN
 5. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN JALAN DAN SALIRAN BAGI JABATAN TEKNIKAL DALAMAN
 6. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH BAGI JABATAN TEKNIKAL DALAMAN
 7. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN LAMPU AWAM BAGI JABATAN TEKNIKAL DALAMAN
 8. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
 9. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN PINDAAN KEPADA PELAN LULUS (BANGUNAN)
 10. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN CADANGAN TAMBAHAN DAN PINDAAN KEPADA BANGUNAN SEDIADA
 11. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PROSES PENGELUARAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) – BORANG B (JAN 2014)
 12. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PROSES PENGELUARAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) – BORANG F
 13. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PROSES PENGELUARAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) : G1 – G3
 14. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PROSES PENGELUARAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) : G4 – G12
 15. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PROSES PENGELUARAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) : G13 – G21
 16. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA
 17. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
 18. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG PEMBINAAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR TELEKOMUNIKASI
 19. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PAPAN IKLAN
 20. SENARAI SEMAKAN DOKUMEN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN *RUMAH KEDIAMAN / RUMAH KEDAI / KEDAI PEJABAT KEPADA INSTITUSI / TADIKA ATAU HOTEL BAJET
 21. SENARAI SEMAKAN DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PERLANJUTAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN *RUMAH KEDIAMAN / RUMAH KEDAI / KEDAI PEJABAT KEPADA INTITUSI / TADIKA ATAU RUMAH PENGINAPAN
 22. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PERLANJUTAN KEBENARAN MERANCANG
 23. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PINDAAN KEBENARAN MERANCANG
 24. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN ALAMAT BAGI JABATAN TEKNIKAL DALAMAN
 25. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN LANDSKAP BAGI JABATAN TEKNIKAL DALAMAN
 26. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PROSES PENGELUARAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) – BORANG B (JAN 2016)
 27. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN PINDAAN KEPADA PELAN LULUS BANGUNAN
 28. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN PERMIT SISTEM STRUKTUR MENARA PEMANCAR ATAS BANGUNAN
 29. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
 30. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN DAN PINDAAN KEPADA BANGUNAN SEDIADA
 31. SENARAI SEMAK SET DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PEMERIKSAAN INTERIM