MENU

MOHAMAD ZAIN BIN A HAMID, SIS.,PPT.

Yang Dipertua
Majlis Daerah Kuala Langat

PERUTUSAN YANG DIPERTUA,

Bismillahhirrahmannirrahim.

Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT kerana atas limpah kurnia dan izinNya dapat kita meneruskan usaha dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab mengurus dan mentadbir MDKL kearah kemajuan dan pembangunan yang lebih cemerlang serta perkhidmatan dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

Semua pihak mahu pun masyarakat di daerah Kuala Langat perlulah memainkan peranan secara maksimum dalam memastikan daerah ini sentiasa berada dalam keadaan baik dan bersih.  Oleh yang demikian setiap masyarakat digesa untuk bersama-sama MDKL menjaga kebersihan dan memulihara alam sekitar dengan tidak membuang sampah merata-rata.

Sisa sampah domestik hendaklah dimasukkan ke dalam plastik yang bersesuaian dan diikat dengan kemas sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah. Setiap rumah hendaklah memiliki tong sampah masing-masing. Janganlah kita membuang sampah dapur kita ke dalam tong sampah rumah jiran atau membuangnya merata-rata hingga akan mencacatkan pemandangan daerah ini.

Tuan-tuan dan puan-puan,

Ingin saya maklumkan di sini bahawa pemilik-pemilik harta di daerah ini tidak dikenakan kenaikan terhadap kenaan cukai taksiran bagi penggal kedua 2019. Malah kadar cukai taksiran MDKL ini adalah menggunakan kadar kiraan tahun 1987. Setiap pemilik harta di daerah ini hendaklah membayar cukai taksiran penggal kedua 2019 mengikut kadar nilaian seperti yang telah ditetapkan. Sekiranya pemilik harta tidak menerima bil cukai taksiran, pemilik bolehlah merujuk laman sesawang MDKL melalui pautan e-Taksiran.

MDKL akan melaksanakan Kuala Langat Bebas Plastik bermula 1 Januari 2020 di mana sekiranya di dapati premis berkaitan gagal mematuhi arahan, pihak MDKL boleh akan mengkompoun dengan kadar maksimum RM500.00.

Sebagai permulaan, satu program perintis akan dilaksanakan bersama pasar raya besar di daerah ini iaitu dengan penyediaan laluan pantas untuk pelanggan-pelanggan yang membawa beg guna semula semasa membeli belah di premis tersebut. Ianya sekaligus akan mewujudkan satu persekitaran yang bersih dan sihat menjelang 2030.

Sehubungan dengan itu, saya mengajak seluruh warga Kuala Langat untuk bergandingan bahu serta bersama-sama MDKL untuk menjaga serta memelihara kebersihan alam sekitar. Dalam masa yang sama juga menyokong semua hasrat murni MDKL untuk menjadikan daerah ini kekal indah dan harmoni.

Salam hormat,

MOHAMAD ZAIN BIN A HAMID, SIS.,PPT.

Yang Dipertua
Majlis Daerah Kuala Langat