MENU

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

Objektif

Membina akauntabiliti Majlis melalui pengurusan sistem Belanjawan, Kewangan dan Perakaunan yang cekap dan berkesan.

Fungsi-Fungsi

  • Menyediakan Belanjawan Tahunan MDKL.
  • Bertanggungjawab mengutip Cukai Taksir mengikut Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan kutipan bagi semua hasil Majlis.
  • Menguruskan bayaran bagi tuntutan perbelanjaan projek-projek majlis.
  • Menguruskan bayaran gaji dan elaun kakitangan MDKL.
  • Mengawal kewangan dan perbelanjaan Majlis.
  • Menguruskan perakaunan Majlis.
  • Menguruskan pembelian dan perolehan.
  • Menguruskan penyelenggaraan kenderaan.
  • Urusetia Mesyuarat J/K Tetap Kewangan/Pelaburan dan Perjawatan.
Waktu Kaunter Dibuka:-
Isnin - Khamis 8.00 pagi - 4.30 petang
Jumaat 8.00 pagi - 12.30tgh, 2.45 ptg- 4.30 ptg