MENU

UNIT PERUNDANGAN

Fungsi-Fungsi

  • Menyedia, menggubal dan meminda perundingan Majlis Daerah Kuala Langat.
  • Menyedia dan mengkaji perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Majlis.
  • Menyediakan ulasan perudangan untuk jabatan MDKL.
  • Menguruskan hal-hal pewartaan Majlis.
  • Menyedia dan menguruskan kes-kes ke Mahkamah.
  • Menguruskan proses pembayaran kompaun.