MENU
Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MDKL/BSP/SH: 01/2017 CADANGAN PELUPUSAN BARANG RAMPASAN (BILLBOARD) DI STOR PEJABAT CAWANGAN BANDAR SAUJANA PUTRA, MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 29 Nov 2017 Muat turun iklan
MDKL/JK/SH: 67/2017 CADANGAN MENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN KESIHATAN, JALAN SUASA, BANTING, KUALA LANGAT [Edit] 29 Nov 2017 Muat turun iklan
MDKL/JK/SH: 63/2017 KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 13 Nov 2017 Muat turun iklan
MDKL/JK/SH: 62/2017, MDKL/JK/SH: 64/2017, MDKL/JK/SH: 65/2017 KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 13 Nov 2017 Muat turun iklan
MDKL/JL/SH: 38/2017, MDKL/JL/SH: 39/2017 KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN LANDSKAP MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 13 Nov 2017 Muat turun iklan
MDKL/JKP/01/PTD/SH:4/2017 KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 30 Okt 2017 Muat turun iklan
MDKL/JL/SH: 18/2017 - MDKL/JL/SH: 23/2017 KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN LANDSKAP MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 17 Okt 2017 Muat turun iklan
Tender
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MDKL/JKB/T:01/2017 KENYATAAN TENDER JABATAN KAWALAN BANGUNAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 22 Nov 2017 Muat turun iklan
MDKL/JK/T: 09/2017 KENYATAAN TENDER JABATAN KEJURUTERAAN MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 31 Okt 2017 Muat turun iklan
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
MDKL/JL/SH: 25/2017 - MDKL/JL/SH: 37/2017 KENYATAAN SEBUTHARGA JABATAN LANDSKAP MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT [Edit] 30 Okt 2017 Muat turun iklan